Saturday, October 23, 2010

ofrivilligt uppehåll

Vet ni, det är bättre om man inte bara köper en kamera utan även en batteriladdare till densamma...

/facepalmedit: har skickat efter en liten mackapär i helgen så snart är vi nog på banan igen...

No comments: